Fujisanroku Trail Run

2022 | Fujisanroku Trail Run

Date:
2022-10-01
Country:
JAP
Venue:
Yamanashi
Date Start:
01/10/2022
Date End:
01/10/2022
Edition:
16
Name:
Fujisanroku Trail Run
Distance:
10.5
Elevation+:
474
Elevation-:
474
Rank Participant Time Points
100:44:2220
100:57:1720
100:44:2220
100:57:1720
100:44:2220
100:57:1720
1Private: Rui Ueda00:44:2220
1Hiyori Hirata00:57:1720
200:44:3917
200:58:2317
200:44:3917
200:58:2317
200:44:3917
200:58:2317
2Tatsuya Itagaki00:44:3917
2Seika Iwamura00:58:2317
300:45:0114
300:59:5114
300:45:0114
300:59:5114
300:45:0114
300:59:5114
3Taiga Yamaguchi00:45:0114
3Yuuko Tateishi00:59:5114
400:45:2512
401:00:5412
400:45:2512
401:00:5412
400:45:2512
401:00:5412
4Private: Yamato Yoshino00:45:2512
4Erika Fukuda01:00:5412
500:45:5910
501:04:5310
500:45:5910
501:04:5310
500:45:5910
501:04:5310
5Yuuya Kawasaki00:45:5910
5Reika Kijima01:04:5310
600:49:317
601:11:367
600:49:317
601:11:367
600:49:317
601:11:367
6Yoshinori Sugiyama00:49:317
6Akiko Kami01:11:367
700:50:285
700:50:285
700:50:285
7Jun Aoki00:50:285
800:52:154
800:52:154
800:52:154
8Shota Higashi00:52:154
900:57:433
900:57:433
900:57:433
9Yuma Iwamoto00:57:433
1000:57:442
1000:57:442
1000:57:442
10Masataka Kobayashi00:57:442

© 2020 World Mountain Running . ALL RIGHTS RESERVED